Δάσκαλοι


Δάσκαλοι

Patrick BESNARD, μαύρη ζώνη 3ο νταν. D.A.F. (ομοσπονδιακός υπεύθυνος)

L1090663fini

 

Emmanuel ISNARD, μαύρη ζώνη 1ο νταν. Β Ε .,  κρατικό δίπλωμα 1ου βαθμού)

L1040241bis

 

Cindy TOUCHARD, D.I.F. (3), C.Q.P.(4), B.P.J.E.P.S. option A.P.T.(5)

L1070039-e1429038059605

 

Εξωτερικός  καθηγητής :

 

Francis Colesse, 6ο νταν μαύρη ζώνη, DEJEPS καρατέ

L1110240rogné