Έμβλημα / Badge


Το έμβλημα του Lochesκαράτε-ντō αποτελείται από τρία στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν το όνομα του συλλόγου.
Το μικρό πύργο, κάτω δεξιά, είναι το ακροπύργιο της πόλης, που χτίστηκε τον ενδέκατο αιώνα υπό τις διαταγές του Foulques Nerra, κόμης του Anjou (βλ « ντότζo«  σελίδα).
Ο καρατέκα που εκτελέι Yoko tobi Geri είχε ληφθεί , σε σιλουέτα, από το προηγούμενο έμβλημα του M.M.L.K., το οποίο ήταν μια εικόνα του Μιχαήλ Μίλων (Michaël Milon. βλέπετε « ιστορία του συλλόγου« ).
Στο φόντο, το kanji σημαίνει ο δρομός (ή Michi).